AZAMİ SÜRE SONU EK SINAV UYGULAMASI DUYURUSU

AZAMİ SÜRE SONU EK SINAV UYGULAMASI

1-AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLAR İÇİN SINAV TARİHLERİ DUYURUSU

3-AZAMİ SÜRE SONU EK SINAV TALEP FORMU

2-AZAMİ SÜRE SONU EK SINAV UYGULAMASI DUYURUSU

AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARI

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerden azami süre sonunda mezun olamayanlara, azami süre sonu ek sınavlarına girme hakkı tanınmıştır.

  • AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARINA GİRME ŞARTLARI;

* 2014 ve daha öncesi girişli olmak,

* Son sınıfa geçip, mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri almış olmak, (Birinci sınıf güz ve bahar dönemi – ikinci sınıf güz ve bahar dönemi)

* Almış olduğu tüm derslerde derse devam şartını yerine getirmiş olmak (dersten devamsızlıktan kalmış olmayacak),

* Ders kaydı yapmış veya yapmamış olmak,

Kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız (devam şartını yerine getirmiş olacak) oldukları bütün dersler için “iki ek sınav hakkı” verilir. Bu sınavlar sonunda;

* “Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl,”

* “Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı),”

* “Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

* Azami süre sonu ek sınavlarına girmek için öğrenciler başarısız oldukları dersleri gösteren bir dilekçe (danışman onaylı) ile okul idaresine müracaat etmeleri gerekir.

* Azami süre sonu ek sınavlar sonrasında başarısız ders sayısını beşe indiremeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

* Azami süre sonu ek sınavları yarıyıl sonu sınavlarından sonra yapılacaktır.

* Azami süre sonu ek sınavlarına girecek öğrencilerden staj yapmayanlar ikinci grup staj tarihlerinde staj yapabileceklerdir.

Sınav tarihleri;

BİRİNCİ SINAVLAR:

02.07.2018 – 06.07.2018

İKİNCİ SINAVLAR:

16.07.2018 – 20.07.2018

AZAMİ SÜRE SONU

EK SINAVLAR İÇİN MÜRACAAT TARİHLERİ DUYURUSU

 

 

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerden azami süre sonunda mezun olamayanlara, azami süre sonu ek sınavlarına girme hakkı tanınmıştır.

Söz konusu sınavlara girmek için “Azami süre sonu ek sınavlarına girme şartlarını” taşıyan öğrencilerimizin söz tarihler içerisinde Azami Süre Sonu Ek Sınav Talep Formu” ile birlikte okulumuza başvurmaları gerekmektedir.

 

 

MÜRACAAT BAŞLANGIÇ TARİHİ:

 

04.06.2018

 

 

MÜRACAAT BİTİŞ TARİHİ:

 

22.06.2018