“Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 22. maddesinin 6/f fıkrası gereğince; GANO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten 21.06.2018 Perşembe  günü saat 14.00’de mezuniyet GANO baraj sınavı yapılacaktır.

*Mezuniyet GANO baraj sınavına katılmak isteyen mezun durumundaki öğrencilerimiz dilekçelerini, 20.06.2018 Çarşamba  gününe kadar Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur

YÖNETİM

Dilekçe için tıklayınız..