GANO BARAJ SINAV DUYURUSU

 

“Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 22. maddesinin 6/f fıkrası gereğince; GANO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilerimiz için son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten 16.02.2017 Perşembe  günü saat 14.00’de mezuniyet GANO baraj sınavı yapılacaktır.

*Mezuniyet GANO baraj sınavına katılmak isteyen mezun durumundaki öğrencilerimiz dilekçelerini, 13.02.2017 Pazartesi gününe kadar Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur

YÖNETİM