2. Dumanlı Gençlik Ve Doğa Festivali Fotoğraf Yarışması

 
 Detaylı bilgi ve şartname için Fotoğraf Şartnamesi linkini tıklayınız.
2. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
Yarışmanın Adı: “Dumanlı’ya Bakmak”
.
Yarışmanın Konusu: Yarışmaya, Dumanlı Yaylaları veya ormanlarında çekeceğiniz
fotoğraflarınızı bekliyoruz.
Yarışmanın Amacı: Refahiye Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivalikapsamında,
Dumanlı bölgesinin tanıtımına katkı sağlanması amaçlanmaktadır
.
Düzenleyici Kurumlar:
Bu yarışmanın düzenleyici kurumları
Dumanlı
Gençlik
ve
Doğa Festivali
tertip komitesidir.
Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah
Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
Katılım Şartları:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Seçici Kurul üyeleri ve
düzenleyici kurumların t
emsilcisi ile
birinci dereceden
yakınları dışında, amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına
açıktır.
Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla
3
eser ile yarışmaya katılabilecektir.
Fotoğraflar Renkli veya Siyah
Beyaz olarak sunulabilecektir.
Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen
bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin
eklendiği, olan bir nesnenin çıkartıldığı fo
toğraflar kabul edilmeyecektir.
Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve
sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren
görüntüleri
yarışmaya katılabilirler
. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce
ve
ya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve
sergileme almış olması sorun teşkil etmeyecektir.
Fotoğrafların ç
ekildiği tarih önemli değildir.
Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla
oluşturula
n fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin
eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflarla
katılım kural ihlali sayılır.
Katılımcı,
belirtilen e
posta adresine gönderilen
fotoğrafların tümüyle kendi
sine
ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine
davranış kural ihlali sayılır.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır.
Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural
ihlali
sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali tespit edilen ka
tılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin
ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
Telif (Kullanım) Hakları:
Yarışmada
ödül
ve sergileme alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve
sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte
“düzenleyici kurumlar”
a
ait
olacaktır. Bu eserler söz konusu kurumların arşivinde saklanacaktır. Ödül,
mansiyon ve sergileme alan eserler bu kurumlar tarafından kitap, reklam,
broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek
koşuluyla kullanılabilir.
Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler
“düzenleyici kurumlar”
ın web
sitelerinde yayınlanacaktır.
Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka
herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini
gayrika
bili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı
yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edili
r. Söz konusu
kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu
yarışmacıya aittir.
Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda
Düzenleme Kurulu
kararı
geçerlidir.
Yarışmaya,
f
otoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şart
namede belirtilen
yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesı̇ :
a) Fotoğraflar
refahiyemyo@erzincan.edu.tr
adresine gönderilecektir.
b)
F
otoğraf
gönderildikten sonra
,
yarışmaya katılanlara gönderilerinin ulaştığına dair
e
posta ile dönüş yapılacaktır. K
endisine fotoğrafın
“düzenleme kurulu”na
ulaştığına
dair e
posta gelmeyenler
,
aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak “düzenleme
kurulu”
na
bilgi vermelidir.
c
) Gönderide,
fotoğraf adı,
fotoğraf sanatçısının adı soyadı, adresi, telefonu ve
alternatif iletişim bilgileri yer almalıdır.
İsimlendirme:
Örnek:
Fotoğraf adı: “Haliçte gün batımı”, fotoğraf sanatçısının adı soyadı: Mehmet
Yağmur
ise; dosya ismi “myagmur_halicte_gun_batımı” şeklinde olacak.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında
olmalıdır.
Ödüller:
1.lik Ödülü
:
Canon E
os
700
d
Fotoğraf makinesi
2.lik Ödülü
:
Canon E
os
600
d
Fotoğraf makinesi
3.lük Ödülü
:
Canon E
os
100
d
Fotoğraf makinesi
Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi
:
24
.
04
.201
7
Son Başvuru tarihi
:
20
.0
5
.201
7
saat 23.
59
Seçici Kurul Değerlendirmesi
:
22
.05.201
7
23
.05.201
7
Sonuçların Açıklanması
:
25
.
05.201
7
Ödül Töreni, Sergi
:
30
.05.201
7
Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:
Yarışma sonuçları
Erzincan Üniversitesi ve Refahiye Kaymakamlığı
web sitelerinden
duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide
takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun
takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadı
ğı
takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
İletişim
Yarışma Sekreteryası:
Öğr. Gör. Önder SAKAL
0533 464 5324
0446 611 3372/35112
osakal@erzincan.edu.tr