GANO BARAJ SINAV DUYURUSU

“Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 22. maddesinin 6/f fıkrası gereğince; GANO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten 12.06.2017 Pazartesi  günü saat 14.00’de mezuniyet GANO baraj sınavı yapılacaktır.

*Mezuniyet GANO baraj sınavına katılmak isteyen mezun durumundaki öğrencilerimiz dilekçelerini, 09.06.2017 Cuma gününe kadar Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur

YÖNETİM